Уважаеми г-н Димов,

От името на Нестле България и от името на организационния екип на събитията по повод 20-тата годишнина на компанията, бих искал да изкажа нашата искрена благодарност лично към вас и към екипа на Култ Гурме…

Виж оригинала: Референция Нестле – 2014