Уважаеми г-н Димов,

Уважаеми г-н Йовков,

Приемете нашите най-искрени благодарности за професионалното ви участие в тържественото отбелязване на 10-годишния юбилей на „Абритес“ ООД /6 ноември 2015/.

Подготовката на корпоративното събитие с мащабите на 10-годишния юбилей на „Абритес“ ООД /240 гости от почти всички точки на света/ изисква огромна организация и координация. Вие доказахте, че не само можете да се справите с поетия ангажимент, но и да го изпълните безупречно…

Виж оригинала: Референция „Абритес“ ООД