Уважаеми г-н Йовков,

С настоящото писмо бихме искали да изразим своята благодарност на фирма „Cult Gourmet Catering“ за успешното провеждане на приема по повод Деня на Германското единство 2015, който бе отбелязан на 5 октомври 2015 г. в Музей за история на София…

Виж оригинала: Референция Посолство на Федерална република Германия в София