Уважаеми г-н Димов,

С настоящото писмо бих искала да изкажа моите най-искрени благодарности към вас и екипа ви, в това число Ивайло Йовков, за професионализма при изпълнение на функциите ви по време на гала спектакъла, с който отбелязахме това така важно събитие за нашата компания – честването на 10-тата годишнина от създаването на Катаржина Естейт…

Виж оригинала: Референция Катаржина Естейт